Husarödagen/Husarömaran inställda

Med anledning av Coronapandemin och de restriktioner som finns angående folksamlingar kan HLHF inte arrangera Husarödagen och Husarömaran i år. Båda arrangemangen är större än 50 personer vilket är den gräns för hur många som får samlas. Föreningen har inga möjligheter att se till att antalet personer begränsas och att det rekommenderade avståndet på två meter mellan människor hålls. Föreningen kommer heller inte ordna några andra arrangemang i sommar.

Barn- och ungdomsverksamheten kommer att genomföras dock med anpassning till rådande omständigheter. Likaså kommer det att vara gympa på fotbollsplanen i sommar, också den coronaanpassad och med ansvar för alla som deltar att följa de rekommendationer som finns.

Lotsmuseet kommer att hålla öppet på begäran, för ett lagom antal personer åt gången, så att restriktionerna kan följas

I år är det mer angeläget om något att så många som möjligt ser till att komma ihåg att betala medlemsavgiften. Ni får ingen påminnelse utan måste själva komma ihåg om ni betalt eller ej. Medlemsavgiften är 150 kr per familj och sätts in på föreningens pg 4209389-8. Skriv namn och mejladress samt medlem/gåva.

Kommentarer inaktiverade.