Husarö samfällighetsförening

Välkommen till årsstämma 2024

Välkommen till årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

När:  Söndagen den 31 mars 2024 kl 10.00

Var: Bystugan på Husarö

Kallelse till årsstämma 2020

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Tid: Lördagen den 18 juli 2020 kl 10.00
Plats: Bystugan på Husarö

Nedan hittar du samtliga dokument inför stämman.

Dokument framtagna för årsstämma 2020

På grund av pågående pandemi ställs den planerade Årsstämman 2020-05-02 in. Nytt datum kommer meddelas senare.

Nedan hittar du samtliga dokument framtagna till stämman samt inställd kallelse.