GDPR

Husarö samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress samt postadress. Husarö samfällighet hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Husarö samfällighetsförening

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Tid: Söndagen den 30 april 2017 kl 10.00

Plats: Bystugan på Husarö

Nedan kan du ladda ned dokumenten inför årsstämman:

Välkommen till ordinarie årsstämma 2016

Välkommen till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening.