Välkommen till ordinarie årsstämma i Husarö samfällighetsförening

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Tid: Söndagen den 30 april 2017 kl 10.00

Plats: Bystugan på Husarö

Nedan kan du ladda ned dokumenten inför årsstämman: