Ett unikt museum om lotsning och skärgårdslivets historia

Välkommen till Husarö Lotsmuseum

Om Lotsmuseet

Lotsmuseet på Husarö är unikt och grundades 1990 av Åke Öhman. Åke samlade under många år föremål för att bygga upp museet. De omfattande samlingarna beskriver såväl lotsningen som skärgårdslivets historia. Åke bedrev också omfattande forskning bl a i lotsningens historia.

År 2004 bildades föreningen Husarö Lotsmuseum. Föreningens ändamål är att driva och utveckla museet. Fr o m 2013 ingår museet i den nybildade sammanslagningen av Lotsmuseet, Hembygdsföreningen samt Bystugan. Den nya föreningen heter Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening. I år firar museet 25-års jubileum. Detta uppmärksammas med en speciell jubileumsdag söndagen den 19 juli , kl. 13-15. Närmare information kommer att ges på föreningens anslagstavla samt på hemsidan.

Öppettider

v.26-32

  • Onsdagar kl 12-14
  • Söndagar kl 15-16

Vid visning annan tid kontakta Margareta Modin tel 08-570 34982

Bli medlem

Årsavgiften i Husarö Lotsmuseum och hembygdsförening är:

  • Enskild medlem 100 kr
  • Familjemedlem 150 kr

Årsavgiften betalas in på pg konto 4209389-8.

Glöm inte att uppge namn på medlemmen!

Välkomna som medlemmar!