Kallelse till årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Tid: Lördagen den 18 juli 2020 kl 10.00
Plats: Bystugan på Husarö

Nedan hittar du samtliga dokument inför stämman.