Husarö samfällighetsförening

Kallelse till extra stämma i Husarö samfällighetsförening

Härmed kallas samtliga delägare av Husarö S:1 till en extra stämma onsdagen den 19 december 2007 kl 18.00 på Wistrands Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm.

På dagordningen står bla.:

  • Affärens kommande utformning och funktioner
  • Affärens arrendeavtal från den 1 juni 2008
  • Bildandet av en egen fastighet av affärsområdet
  • Ny vägsträckning söder om Agnesberg

Välkomna

Kallelse och dagordning till extrastämma

Välkommen…

…till Husarö samfällighetsförenings webbplats. Här kan du hitta stadgar, protokoll från årsmöten och andra dokument. Du kommer även kunna följa arbetet kring ångbåtsbryggan och andra projekt som hsf driver.

Du behöver inte ens besöka webbplatsen för att få nyheter. Under prenumerera kan du välja att få alla nyheter via mail eller via RSS

Hoppas du kommer ha nytta av vår webbplats.